Strona główna

I              NTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ


W 2008 roku nastąpiła  w naszej szkole od dawna oczekiwana realizacja projektu "INTERNETOWE CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH". Projekt ten jest wdrażany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem projektu jest:

  1. Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie
  2. Ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej,
  3. Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
  4. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
  5. Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
  6. Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym
  7. Powszechne udostępnienie możliwości przeszukiwania księgozbiorów bibliotek pedagogicznych dla potrzeb czytelników.

                   Zapraszamy do korzystania z usług    INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

mieszczącego się w szkolnej bibliotece.

Prosimy o zapoznanie się z  REGULAMINEM ICIM


 

                                                                                                                                                © 2009 by PCEZ