Strona główna

 

ZBIORY

W naszej bibliotece znajduje się ponad 25 000 książek, z czego niemal 9 000 to literatura popularno-naukowa.

Posiadamy wszystkie lektury, zawarte w nowym wykazie lektur na rok szkolny 2008/2009 a także bogato zaopatrzony księgozbiór podręczny

 (encyklopedie, albumy, słowniki, atlasy itp.)

Struktura księgozbioru biblioteki wygląda następująco:

Dane liczbowe                                                                                                        Dane procentowe

 1. LEKTURY

 2. LITERATURA POPULARN0-NAUKOWA

 3. BELETRYSTYKA

 4. PEDAGOGIKA

 5. ENCYKLOPEDIE

 6. ALBUMY

 7. PODRĘCZNIKI

 8. SŁOWNIKI

 9. ATLASY

 10. FANTASTYKA

 11. INNE

Biblioteka jest skomputeryzowana i wyposażona w program Biblioteka Szkolna - Mol. W skład bazy danych programu wchodzą:katalogi biblioteczne, kartoteka zagadnieniowa, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, bank danych bibliograficznych, rejestr  czytelników, ewidencja wypożyczeń, sprawozdania statystyczne, ewidencja zbiorów audiowizualnych.  Program daje możliwość tworzenia słownika haseł wzorcowych dla księgozbioru i kartoteki zagadnieniowej oraz możliwość tworzenia i wydruku zestawień bibliograficznych. Ma bardzo sprawny mechanizm wyszukiwania w katalogach oraz według dowolnego słowa w opisie.


 

 

                                                                                                                                                © 2009 by PCEZ